กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (12 มิ.ย.58)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้...
 
  ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
      (20 พ.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฎฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาล ประชุมซักซ...
 
  ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
      ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ กองช่าง ๑. กิจกรรมให้บริการคำร้องทั่วไปกับประชาชน ...
 
  เทศบาลสัญจร + เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี'58 เขต 2
      (19 มี.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประ...