กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
       
  กองวิชาการฯ ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วฯ
      วันนี้ (24 มิ.ย. 57) เวลา 10.00น. กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา...
 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      วันนี้ เวลา 10.00น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อ...
 
  นายกฯเขียด เปิดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
      (วันนี้ 4 ก.พ. 57)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2557 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล...